Nanoteknoloji-Ürünleri, Edüstri, Ticaret & Sanayi/Esnaf - Nano Yüzeykaplamalari & Temizlik ürünleri Toptan/Perakende

Nanoteknoloji Kaplama
Plastik
Beton zemin
Ahşap & Taş
Pencere camı
Tekstil & Deri
Otomobil Boya
Cam & Seramik
Nano Multi Köpük
Otomobil Ön Cam
Jant (Alu & Çelik)
Cam Seramik Ocak
Krom Paslanmazçelik

Nanoteknoloji Anti-Buharlaşma
Cam
Plastik

Nanoteknoloji Anti-Statik
Laminat
Mobilya Cilası

Nanoteknoloji Temizleyici
Plastik
Ahşap & Taş
Tekstil & Deri
Pencere Camı
Otomobil Cam
Halı & Döşeme
Araç Universal
Cam & Seramik
Paslanmazçelik
Jant (Alu & Çelik)
Cam Seramik Ocak
Brutalo-Temizleyici
 Genel Ticari Şartlar

1.) Genel:
Aşağıdaki şartlar Percenta AG şirketi ile sözleşme ortakları arasında yapılacak her iş için esas teşkil ederler. Bunlar Percenta ürünlerinin siparişi veya tesellümü ile kararlaştırılmış olur ve geçerlilik kazanırlar. Biz merkezi Glücksburg’ta bulunan perakende ve toptan ticaret ile iştigal eden bir şirketiz.

2.) Sözleşmenin yapılması:
Siparişler onaylanarak veya yerine getirilerek kabul edilirler. Ürünlerde değişiklik yapma ve ürünleri teknik ilerlemelere göre geliştirme hakkımız saklıdır.

3.) Fiyatlar:
Tüm fiyatlar Almanya’daki depodan teslim fiyatlarıdır; Standart ambalajlar, Nakliye ve Teslimat bunun haricindedir.

4.) Ödeme:
Ödemeler, teslimat ve faturanın ibrazında yapılırlar. Siparişi Veren, fatura tarihinin 10. Gününden itibaren Percenta AG şirketine, geçerli olan faiz oranları dâhilinde ve ıskonto haddi üzerinden %5 oranında faiz ödemekle yükümlüdür. Ödeme gecikmelerinde Percenta AG şirketinin teslimatı yapılan malı geri almaya ve sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi sebebiyle tazminat talep etmeye hakkı vardır.

5.) Fesih:
Müşterinin varlığına ilişkin durumunda, ödemelerini menfi yönden etkileyecek gelişmeler olursa, sözleşmeyi feshetme, teslimat ve faaliyetlerimizi geri almaya ve malı satın alana peşinat ödemelerini yapması veya bu konuda teminat göstermesi için zaman tanımaya hakkımız bulunmaktadır. Bu süre sona erdikten sonra sözleşmeyi kesin olarak feshetmeye hakkımız bulunmaktadır. Müşterinin teslimat tarihinden önce her zaman için, bu hususta başka bir anlaşma yapılmamış ise, sipariş ettiği malı satın almaktan vazgeçmesi mümkündür. Bunun için bir gerekçe göstermeye lüzum yoktur.

6.) Mülkiyet hakkının saklı kalması:
Teslimatı yapılan mal, bedeli tamamen ödeninceye kadar Percenta AG şirketinin mülkiyetinde kalır. Teslim alınan mal yalnızca kurallara uygun ticari işleyişle başkalarına devir ve ferağ edilebilir. Peşinatsız zimmet kaydı işlemlerinde borç, geriye dönüşümü olmayan bir alacak yazısı ile Percenta AG şirketinin hesaplarında karşılanır. Bu durumda Percenta AG mülkiyet hakkını şirketi daha uzun bir süre saklı tutar. Tarafımızdan teslim edilmiş olan malın işlenmesi halinde Percenta AG şirketinin teslim etmiş olduğu mal üzerindeki mülkiyet hakkı saklı kalır.

7.) Teslimat Süreleri:
Teslimat süreleri yazılı olarak kararlaştırılacaktır. Percenta AG şirketi kararlaştırılmış olan bu teslimat sürelerini aştığı takdirde, bu gecikmeler Teslimatçının değil, üçüncü kişilerin tutumları neticesinde olmuş olsa bile, müşterinin Teslimatçıya tanımış olduğu süre sonunda sözleşmeyi feshetmeye hakkı olacaktır. Aynı şey Percenta AG şirketinin etkinlik alanı dışında bulunan mücbir sebepler, engelleme, sınırlama, yangın, infilak, sel, makinelerin bozulması, grev, yasaklamalar, sair tarife anlaşmazlıklar, malzeme ve enerji eksikliği, nakliye imkânları, savaş ve ayaklanmalar gibi olaylar için de geçerli olacaktır.

8.) Mesuliyet:
Percenta AG şirketine yapılacak her türlü tazminat taleplerinde, Percenta AG şirketi ile bu şirket çalışanlarının niyet ve maksatları ile ihmalleri söz konusu olacaktır.

9.) Garanti:
Percenta AG şirketi, fatura tarihinden sonraki altı ay için garanti yükümlülüğü almaktadır. Garanti kapsamı teslimat sırasında malın kullanım süresini kısıtlayacak kusurların bulunmadığı malları kapsar. Tesellüm edilen malın teslimat sırasında nakliye hasarları ve üretim kusurları açısından kontrol edilmeleri ve durumun ayrıntıları ile birlikte Percenta AG şirketine malı teslim aldıktan sonra 48 saat içinde gecikmeksizin bildirilmesi gerekir.Teslimattaki eksiklikler veya nakliye sırasında oluşan hasarları gecikmeli olarak bildirmek mümkün değildir. Malın bu durumda gerekirse müşterinin risk ve hesabına olmak üzere Glücksburg ‘ta bulunan die Percenta AG firmasına geri gönderilmesi gerekmektedir. Mal hakkında yapılan haklı şikâyetlerde müşteri malı Percenta AG firmasına geri göndererek malın düzeltilmesi veya telafi edilmesi talebinde bulunabilir. Maldaki kusurun ispatlanamadığı haksız şikayetlerde ise müşteriye maldaki kusuru tespit için yapılan atölye masrafları fatura edilir; bu durumda teknisyenlerin bir saatlik çalışma ücretleri 120 €+ KDV ‘dir. Bu gibi durumlarda asgari 15 dakikalık çalışma ücreti = 30 € + KDV ve iade masrafları hesaba katılır. Siparişi Verenin hangi hukuki nedenle olursa olsun, Percenta AG firması ürünlerinin kullanımı, bunların siparişi veya teslimatına ilişkin olarak her türlü tazminat taleplerinde bulunması mümkün değildir. Güvence altına alınmış olan bir özelliğin eksikliği durumunda yapılacak talepler, istisnai durumlarda belirli bir özellik için yazılı güvencenin verilmiş olduğu hallerde geçerli olurlar. Müteakip kusur zararları için yükümlülük bulunmaz. Kusurun müteakip düzeltilmesi halinde garanti süresinin uzatılması söz konusu değildir. Teminat süreleri yeniden yürürlüğe konmazlar. Satıcı Percenta AG firması tarafından verilmiş olan malı sattığı zaman, bu malla ilgili yasal ve/veya Sözleşme ile ilişkili garanti teminatı taleplerini Percenta AG firmasına aktaramaz.

10.) Kapanış Hükümleri:
Bu sözleşmede verilmiş hak ve yükümlülüklerin satın alan tarafından üçüncü şahıslara aktarılması, Percenta AG firmasının yazılı muvafakatine tabidir. Sözle yapılacak olan yan anlaşmalar mevcut olamaz. Satış sözleşmesi tarafların sözleşme konusu ile ilgili tüm anlaşmalarını ve önceki anlaşmalarını içermektedir. Bu sözleşmede yapılacak düzeltmeler ve tamamlamalar sözleşme taraflarının imzalamış olduğu ek sözleşme ile geçerli olabilirler.

11.) Sözleşmedeki bazı hükümlerin geçersiz kalması:
Bu sözleşmedeki hükümlerden birinin veya bazılarının geçersiz kalması sözleşmendeki diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

12.) Uygulanacak olan yasalar:
Uygulanacak olan yasa hukuku Alman Hukukudur. Tarafların tüm sözleşmeleri bu yasaya tabidir. Diğer tüm ulusal yasalar ve uluslar arası 17.07.1973 tarihli Satın Alma Hukukunun (EKA, EKAG) uygulanması mümkün değildir.

13.) Teklif:
Percenta AG firmasının tüm teklifleri bağlayıcı nitelikte değildir ve serbesttir.

14.) Siparişler:
Siparişler, bunların yazılı teyitleri veya bunların uygulanması ile kabul edilir. Onaylanmış fiyatlar bağlayıcıdır. Diğer hususlar tümüyle kur değişikliklerine tabidir. Ürünlerde değişiklik yapma hakkı ve özellikle ürünlerin teknik gelişmelere uydurulması hakkı kesinlikle mahfuzdur.

15.) İcra ve Mahkeme Yeri:
İcra ve mahkeme yeri Flensburg / Almanya‘dır.

Nanoteknoloji
Lotus etkisi
İşleyiş şekli
Bilmeye değer
Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Toptan Ticaret
Sanayi
Endüstri
Satış ortaklığı

Nanoteknoloji Bilgiler
S.S.S.
Fiyatlar
Marke Yönetimi

Nanoteknoloji Sayfa Bilgileri
G.I.Ş.
İletişim
Kaynak
Hakkımızda
Başlangıç sayfası

Nanoteknoloji Özel ürünler
Anti-Friz
Aksesuar
Microlifli bez
Gemi / Tekne
Banyo & Sıhhi
Graffiti-Koruma
Leke & Kir Silgisi
Graffiti-Temizleyici
Gözlük koruması 3+
 
 Last Update: 05.08.2020
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions